Gegevensbescherming

INFORMATIEVERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN DE DSGVO EN DE TKG

Privacybeleid

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, TKG 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Contacteer ons

Als u via het formulier op de website of per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens gedurende zes maanden door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze veroorzaken geen schade. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek. Als u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies en u dit alleen in individuele gevallen toestaat. Als u de cookies deactiveert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Webanalyse

Onze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Hiervoor worden cookies gebruikt, die een analyse van het gebruik van de website door uw gebruikers mogelijk maken. De daarbij gegenereerde informatie wordt overgebracht naar de server van de aanbieder en daar opgeslagen. U kunt dit voorkomen door uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Met de aanbieder hebben wij een overeenkomstige overeenkomst gesloten voor de in opdracht gegeven gegevensverwerking. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG alsmede Art 6 lid 1 lit a (toestemming) en/of f (gerechtvaardigd belang) van de DSGVO. Onze zorg in termen van de DSGVO (gerechtvaardigd belang) is de verbetering van ons aanbod en onze website. De gebruikersgegevens worden gedurende 14 maanden opgeslagen en daarna automatisch gewist.

Uw rechten

U hebt in het algemeen recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, herroeping en bezwaar. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt ons bereiken op de volgende contactgegevens:

WMT THERMOSYSTEME GMBH
LINZERSTRASSE 53
4531 KEMATEN AN DER KREMS

nl_NL_formalNederlands (Formeel)