Aplikace pro sušení budov

DryPanel® ohřívá zdivo infračerveným zářením C a usnadňuje a zefektivňuje sanaci škod způsobených vodou.

Vysoušení příček

Pokud není příčka difuzně otevřená z obou stran, připevněte panel DryPanel® na difuzně uzavřenou stranu povrchu stěny. Vznikne tak tlakový efekt, kterým vlhkost na opačném, difuzně otevřeném povrchu uniká do vzduchu v místnosti.

U oboustranně difúzně otevřeného zdiva (25 cm vertikálně děrovaná cihla) je průměrná doba schnutí 8-10 dní.

Vysoušení vnějších stěn

Při vysoušení vnějších stěn je nutný přerušovaný provoz, pokud je vnější strana otevřená difúzi. Tím se zabrání vytlačování vlhkosti do hlubších vrstev stěny. Nejlepších výsledků se dosahuje při vypínacích cyklech, při kterých se vytlačená vlhkost může opět vyrovnat. 

Upozorňujeme, že při této aplikaci je třeba počítat s výrazně delšími cykly sušení.

Sušení dveřních a okenních otvorů

Pro použití v úzkých výklencích a pro dveřní a okenní otvory jsou obzvláště vhodné kompaktní modely DryPanel®. BT300 a BT200. Během celkové renovace jej můžete použít ke specifickému ošetření potenciálních problémových oblastí již od prvního dne. Pro trvale kratší renovační cykly.

Doplněk pro sušení izolace

Při vysoušení izolace metodou stlačeného vzduchu vháněný stlačený vzduch opět uniká mezi potěr a zdivo. Vlhkost se tak dostává až do základní plochy zdiva. S deskou DryPanel® BT300 v základové montáži proti tomuto účinku.

Výsledek: Díky lokálnímu ohřevu výrazně zkrátíte celkovou dobu sušení.

Flexibilní možnosti montáže

Stojanová montáž s nožičkami

Pomocí dodaných šroubů s vroubkovaným povrchem snadno a bez použití nářadí připevněte obě nožičky ke konstrukci rámu.

Montáž na stěnu

V zabezpečených oblastech jednoduše připevněte panel DryPanel® hřebíkem do zářezu rámové konstrukce. V nezabezpečených oblastech se panel DryPanel® spojí se zdivem šrouby pomocí montážních konzol.

Montáž pomocí teleskopických tyčí

Pomocí montážních spon připevněte k rámu panelu DryPanel® šrouby s vroubkováním. Montážní svorky lze připojit k teleskopickým tyčím a jsou obzvláště šetrné ke stěnám. Optimální pro menší poškození vodou.

Stropní montáž

Pomocí montážních konzolí vytvořte pevné šroubové spojení mezi panelem DryPanel® a stropem. Důležité: Zajistěte dostatečné větrání za jednotkami.

Vysoušení budov pomocí panelu DryPanel®

Montáž bez použití nářadí

Nastavení a uvedení do provozu během několika minut.

Účinné sušení

Tichý, rychlý a pohodlný - místnost zůstává použitelná.

Snadná demontáž

Rychlá demontáž a další použití.

cs_CZČeština